Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Lage arbeidsparticipatie vraagt om extra inzet...
De arbeidsparticipatie van blinden en slechtzienden in Nederland ligt ver beneden het landelijke gemiddelde (37 procent versus 67 procent). Door de invoering van de Participatiewet is de verantwoordelijkheid voor de re-integratie naar werk van blinde en slechtziende jongeren overgegaan naar de gemeenten. De doelgroep is relatief klein en vraagt om een specialistische benadering.
In opdracht van Stichting Bartiméus en Proson, het sociale werkvoorzieningsbedrijf voor blinden en slechtzienden, heeft BEA i.s.m. RadarAdvies een businesscase voor een landelijk expertisecentrum onderzocht.

... een Expertisecentrum Arbeid kan renderen
De businesscase toont aan dat indien het Expertisecentrum tot gevolg heeft dat de de arbeidsparticipatiegraad van recente blinde en slechtziende schoolverlaters op het landelijk gemiddelde komt, de bespaarde uitkeringen de te maken kosten veruit domineren. 

Onderzoeksgegevens
Titel: "Maatschappelijke businesscase Expertisecentrum Arbeid voor blinden en slechtzienden", 8 januari 2016. Auteurs: Herbert ter Beek i.s.m. Bert Otten (RadarAdvies). De businesscase is vertrouwelijk.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen