Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Informeren rekenkamer- en raadsleden over 3D's...
De NVRR heeft BEA in 2014 gevraagd een informatiedocument over de drie grote decentralisaties in het sociaal domein op te stellen, gericht op rekenkamerleden en raadsleden. In het document is gestructureerd voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de overgang van AWBZ-taken naar de Wmo in kaart gebracht (1) wat er verandert, (2) welke beleidsdoelen worden nagestreefd, (3) wie er door worden geraakt, (4) welke keuzes gemeenten moeten maken en (5) wat de financiële effecten -kunnen- zijn.

... naast informeren ook inspireren door best practices
Het in 2014 opgeleverde informatiedocument is in 2017 geactualiseerd. Nieuwe aandachtspunten vormen de schaal van werken in het sociaal domein en het kiezen van samenwerkingspartners. Tegelijk met de actualisatie is een nieuw inspiratiedocument opgeleverd met best practices van rekenkameronderzoek in het sociaal domein.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Informatiedocument 3D's: actualisatie 2017 - berekend op nieuwe taken?", 16 juni 2017; "Inspiratiedocument 3D's: handreikingen voor en voorbeelden van rekenkameronderzoek. Auteur: Herbert ter Beek. Klik hier voor inspiratiedocument. Zie pdf voor actualisatie informatiedocument.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen