Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Tegen welk initiatief zeggen we "ja" en tegen welke "nee"?
In samenwerking met de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam ontwikkelde BEA een afwegingskader voor nieuwe initiatieven op het snijvlak van zorg en economie. Kernvraag is bij welke nieuwe initiatieven gemeente Rotterdam betrokken zou moeten zijn en bij welke niet. Zeker in tijden van bezuinigingen is het zaak verzoeken om bijdragen consistent en zorgvuldig te behandelen.

Publiek belang, economisch belang & organisatie
Centraal in het afwegingskader staan de begrippen ‘publiek belang' en ‘economisch belang'. De gemeente dient pas na te denken over de vraag 'hoe' een initiatief te steunen, als deze belangen voldoende groot zijn gebleken. Theoretische uitgangspunten zijn vertaald naar in de praktijk toepasbare afwegingsmodellen en daarop te baseren stappenplannen. Een conceptversie van het afwegingskader is toegepast op twee actuele cases: het Zorgportaal Rijnmond en het Population Imaging-initiatief.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Afwegingskader zorgeconomie Rotterdam: publiek belang, economische impact & rol voor de gemeente", 12 september 2012. Auteur: Herbert ter Beek (BEA).

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen