Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Overheid en Non Profit. Naast beleidsonderzoek en -advies vormen gemeentelijke herindeling en regionale samenwerking, verzelfstandigingen en publiek-private samenwerking nieuwe werkvelden. In 2004 volgt de

Overheid en Non Profit. Naast beleidsonderzoek en -advies vormen gemeentelijke herindeling en regionale samenwerking, verzelfstandigingen en publiek-private samenwerking nieuwe werkvelden. In 2004 volgt de

overstap naar Regioplan. Ik kijk met plezier terug op het opzetten van een eigen cluster Economie. Nieuwe accenten vormen zorg, onderwijs en arbeid. Daarna volgt Decisio, waarmee BEA samenwerkt op structurele basis.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen