Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Wat werkt en onder welke voorwaarden?
Het stadsdeel Zuidoost kent goede en minder goede wijken, vanuit het perspectief van leefbaarheid en ondernemerschap bezien. Onderzocht is of het concept van een economische kansenzone kan bijdragen aan het versterken van de ondernemers in die delen van Zuidoost waar de problemen groot zijn, maar waar er wel perspectieven zijn voor morgen. Dit om te voorkomen dat een kansenzone zich alleen richt op knelpunten en een te defensieve opzet krijgt. 

Zoeken naar lokaal maatwerk
Vanuit een algemene visie op de mogelijkheden van een kansenzone is gekeken naar de specifieke knelpunten en kansen van enkele clusters van ondernemerschap in het stadsdeel. Voor de EGK-buurt, Amstel III, Daalwijkdreef, Bullewijkpad en Gaasperplas zijn de ruimtelijke en economische perspectieven bekeken voor het instellen van een kansenzone. De mogelijke acties zijn verder getoetst op mogelijke effectiviteit, haalbaarheid en additionaliteit ten opzichte van al lopende initiatieven. 

Onderzoeksgegevens
"Economische kansenzone Amsterdam Zuidoost: verkenning van vorm, inhoud & draagvlak". Auteurs: Herbert ter Beek en Lars Heuts (Regioplan). Datum: januari 2009.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen