Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Zoeken naar een optimale positionering...
De Stadsbank van Lening in Amsterdam staat voor ingrijpende keuzes. Het programma Slagvaardige Overheid van de gemeente bevat een financiële taakstelling met als gevolg mogelijk ingrepen in locaties, formatie en/of een hogere rente op leningen. In opdracht van de Stadsbank van Lening heeft BEA de positioneringsmogelijkheden ten opzichte van de gemeente geschetst en de mogelijke effecten daarvan. De huidige positionering is die van interne verzelfstandiging. Deze interne verzelfstandiging kan worden versterkt en denkbaar is ook externe verzelfstandiging. Dan blijft de Stadsbank van Lening nog steeds in gemeentelijk eigendom, wat bij privatisering niet meer het geval is.

... borgen van publieke belangen
Vanwege de aanwezigheid van belangrijke publieke belangen, komt privatisering niet in aanmerking. De quickscan richtte zich daarom vooral op de verschillende vormen van interne verzelfstandiging en een mogelijke beweging richting externe verzelfstandiging en de voorwaarden waaronder dit denkbaar is. 

Onderzoeksgegevens
Titel: "Quickscan verzelfstandiging Stadsbank van Lening", 7 december 2015. Auteur: Herbert ter Beek. Het onderzoek is vertrouwelijk.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen