Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

De zoveelste heffing?
Meebetalen aan een collectief ondernemersfonds, de meeste ondernemers zijn in eerste instantie geneigd om daar niet direct positief over te zijn. Tegelijk zien ook veel ondernemers dat hun winkelgebied of bedrijvenlocatie gebaat is bij gezamenlijke investeringen in ruimtelijke kwaliteit, veiligheid of anderszins. En deze investeringen kunnen vaak beter en goedkoper worden gedaan als ze door ondernemers samen worden gepleegd. 

Collectieve investeringen ≠ publieke taken
Een belangrijke voorwaarde voor een lokaal ondernemersfonds is, dat de ondernemers niet betalen voor achterstallig onderhoud van de gemeente. Als de gemeente niet de dienstverlening levert die zij zou moeten leveren, dan moet dat gecorrigeerd worden. En idealiter leidt het meebetalen van ondernemers dan bovendien nog tot een extra stap van de overheid. 

Onderzoeksgegevens
Titel: "Lokale ondernemersfondsen, potentie en vormgeving: lokale toepassing & landelijke perspectieven", april 2007. Auteurs: Herbert ter Beek, Lars Heuts en Paul Wit (Regioplan). Zie: rapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen