Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Ambitie en centrale denklijnen...
In opdracht van de gemeente Zwolle heeft BEA een Strategische Agenda voor de binnenstad 2017-2022 opgesteld. De agenda bevat een heldere koers voor de binnenstad, voorzien van concrete activiteiten om de binnenstadvisie te realiseren, gegroepeerd langs drie centrale denklijnen:
1. Een aantrekkelijk programma voor de binnenstad.
2. Verbetering van het verblijfsklimaat.
3. Ruimtelijk ondersteunen van ambities.

Daarnaast is er aandacht voor de woonfunctie en het verleiden van jongeren om in Zwolle te wonen of te studeren.

... ruimtelijke uitwerking en bredere duiding van de binnenstad
De focus van de Strategische Agenda is ruimer dan de historische binnenstad binnen de grachten. Om de ambities waar te kunnen maken, moet de stedelijke schil rondom de vesting meegroeien qua stedelijkheid en moeten daarnaast de verschillende onderdelen van het centrumgebied (spoorzone en binnenstad) beter met elkaar worden verbonden.

Onderzoeksgegevens
"Zwolle Bruist - de strategische agenda binnenstad Zwolle 2017-2022". Auteur: Herbert ter Beek. Datum: 28 februari 2017. Zie hier het rapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen