Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Sterke toename seizoensarbeid Agriport A7...
De Agriport A7 in de Wieringermeer is een voor Nederlandse begrippen uniek staaltje van succesvol ondernemerschap en ruimtelijke ontwikkeling. Sinds de eerste uitgiftes in 2006 hebben zich inmiddels negen kwekerijen gevestigd die samen goed zijn voor veel banen, waaronder 650 tot 820 tijdelijke arbeidskrachten uit Polen of andere MOE-landen.

... en behoefte aan grootschalige huisvesting
De inzet van tijdelijke arbeidskrachten uit de Midden- en Oost-Europese landen neemt ook sterk toe. Als alle nu uitgegeven hectares 'onder glas' staan, neemt het aantal seizoensarbeiders toe tot 2.100 in de seizoenspiek. Bij volledige ontwikkeling van Agriport zijn in de piek zelfs meer dan 3.400 seizoensarbeiders nodig waardoor het tekort aan huisvesting toeneemt tot zo'n 2.800 personen in de piek en altijd nog 1.350 in de rustiger delen van het jaar. Om dit te kunnen faciliteren, is grootschalige huisvesting noodzakelijk. Momenteel is op legale wijze maximaal onderdak voor 640 seizoensarbeiders.

Onderzoeksgegevens
Titel: "MOE-landers (z)onder dak: tijdelijke huisvesting seizoensarbeiders Agriport A7", september 2011. Auteur: Herbert ter Beek (BEA).

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen