Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Verkenning samenwerkingsmogelijkheden...
In de eerste helft van 2014 hebben Amfors Groep en MBO Amersfoort verkend op welke terreinen zij hun samenwerking kunnen uitbreiden of intensiveren. Deze inventarisatie heeft zes aangrijpingspunten voor verdere samenwerking opgeleverd. Voor elk van deze kansen geldt, dat de meerwaarde gelegen is in het combineren van de kerncompetenties van beide organisaties, namelijk 'leren' en 'werken'.

... en beoordeling kansrijkheid
Samenwerkingskansen liggen in het verlengde van het reguliere mbo-onderwijs en in het verlengde van de re-integratiewerkzaamheden van Amfors. De benadering is vraaggericht, uitgaand van concrete doelgroepen en denkend vanuit de behoefte van bedrijven. Anderzijds is er de wens om concrete knelpunten aan te pakken, zoals tekorten aan stage- en leerwerkplekken en het creëren van een aanbod voor jongeren die mogelijk uitvallen uit het entreeonderwijs. Omdat intensieve trajecten kostbaar zijn, is ook de aansluiting op subsidiemogelijkheden verkend.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Leerwerkoffensief Amersfoort: inventarisatie kansen & verkenning businesscase", augustus 2014. Auteur: Herbert ter Beek (BEA). Verkenning en businesscase zijn vertrouwelijk.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen