Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Effectiviteit is focus x commitment
De IJmond-gemeenten en andere partners in het Regionaal Economisch Overleg IJmond hebben een gezamenlijk gebiedsprogramma opgesteld, voorzien van een uitvoeringsagenda. Het programma bevat een duidelijke keuze, op de in de regio sterk vertegenwoordigde maakindustrie. Deze focus is ook een keuze voor stuwende bedrijvigheid, met uitstraling op andere in de regio gevestigde bedrijven. Inmiddels is de maakindustrie als extra cluster toegevoegd aan de Amsterdam Economic Board, waarbij de regio zich committeert aan het versterken van de maakindustrie ten behoeve van de metropoolregio en de IJmond zelf uiteraard. 

Van focus naar actie
BEA heeft REO IJmond ondersteund bij het opstellen van het gebiedsprogramma en deze ook vertaald naar een concrete uitvoeringsagenda. Ook hier is gekozen voor focus. De inzet richt zich op een hightech materialencluster, een Techniek en Materialen Campus, de offshore windenergie en op het bundelen van goederenstromen als marktkans. 

Onderzoeksgegevens
"Made in IJmond: gebiedsprogramma en economische uitvoeringsagenda". Auteur: Herbert ter Beek (BEA), 21 juni 2013.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen