Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Beoordeling toekomstscenario's...
In opdracht van de gemeente Lisse onderzocht een collegabureau twee toekomstscenario's voor de buitendienst: ten eerste intern verzelfstandigen en verder professionaliseren en in de tweede plaats een mogelijke aansluiting bij het bedrijf Meerlanden. Namens de ondernemingsraad van de gemeente Lisse is kritisch maar constructief geparticipeerd in de werkgroep die het onderzoek begeleidde en is na afloop een second opinion verricht op de uitkomsten daarvan. 

... streven naar draagvlak voor besluitvorming
De kritische inbreng namens de ondernemingsraad is door het College van B&W meegenomen in haar afwegingen. Er is een eigen onafhankelijk oordeel gegeven over het onderzoek en de daarin opgenomen waardering van beide toekomstscenario's. Dit oordeel heeft voor de OR mede de basis gevormd voor haar advies over de voorliggende toekomstopties. 

Onderzoeksgegevens
"Second opinion op onderzoek toekomst buitendienst, Brief aan stuurgroep Openbare Werken". Auteur: Herbert ter Beek (Regioplan), 21 april 2008.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen