Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Toegevoegde waarde DEAL breder dan vaak gedacht...
Een hoofdconclusie uit het onderzoek is dat DEAL een veel bredere bijdrage aan de regio en de gemeente Zwijndrecht, levert dan ‘alleen' de inzet dan op het vlak van promotie en acquisitie. Van de begroting van DEAL voor 2020 betreft 42 procent basisfinanciering van de Drechtsteden-gemeenten, ROM-D en Havenbedrijf Rotterdam voor promotie en acquisitie. De overige inkomsten genereert DEAL met ondersteuning van EDB, bijdragen aan de Groeiagenda van de regio en met opdrachten voor individuele gemeenten.

... rol van de raad is beperkt
De betrokkenheid van de gemeenteraad bij DEAL blijkt, los van de momenten waarop over continuering van de bijdrage aan DEAL wordt besloten, beperkt. Als stichting legt DEAL verantwoording af aan de RvT, waarin geen vertegenwoordigers zitting hebben vanuit de Drechtsteden-gemeenten. DEAL stemt haar activiteiten af met een bestuurlijke werkgroep, waarin ook de portefeuillehouder van de gemeente Zwijndrecht participeert, en een regionale ambtelijke werkgroep met daarin de accountmanager van Zwijndrecht.

Onderzoeksgegevens
"Van lead tot landing: toegevoegde waarde van DEAL voor Zwijndrecht en betrokkenheid van de raad". Auteurs: Herbert ter Beek en Jan Doorakkers (Doorakkers Advies), 9 februari 2021. Zie hier.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen