Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Medio 2020 heeft de gemeenteraad van Ooststellingwerf de rekenkamercommissie gevraagd onderzoek te doen naar het Biosintrum. Vanwege kostenoverschrijdingen staan de opzet en exploitatie van het Biosintrum centraal.

Medio 2020 heeft de gemeenteraad van Ooststellingwerf de rekenkamercommissie gevraagd onderzoek te doen naar het Biosintrum. Vanwege kostenoverschrijdingen staan de opzet en exploitatie van het Biosintrum centraal.

Ook de betrokkenheid van de raad vormt onderdeel van het onderzoek. BEA voerde het onderzoek uit voor de RKC Ooststellingwerf, in samenwerking met Doorakkers Advies. Zie hier voor het eindrapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen