Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Toets op plan, uitvoering en betrokkenheid raad...
In september 2016 besluit de raad van Ooststellingwerf om een investeringskrediet ter beschikking te stellen voor de realisatie van het Biosintrum. Later treden er zowel wat betreft de investering als in de exploitatie financiële tegenvallers op. Rekenkamercommissie Ooststellingwerf heeft het proces van totstandkoming van het Biosintrum door BEA laten onderzoeken. Onderzoekslijnen betroffen (1) het oorspronkelijke voorstel en latere wijzigingen in het businessplan, (2) de uitvoering van het project, inclusief samenwerking van gemeente met derden, (3) de informatievoorziening aan de raad en (4) de taakopvatting van de raad..

... diverse 'go/no go'-momenten onderbelicht
Het onderzoek levert op dat de ambities dominant waren boven de in te vullen randvoorwaarden. Vrijwel de hele raad ging hier in mee. Ook de rol die de gemeente wel en welke niet wilde vervullen, was onderbelicht. Analyse van de procesgang levert op dat diverse potentiële ‘go/no go'-momenten zijn gepasseerd zonder dat deze expliciet zijn besproken in de raad.

Onderzoeksgegevens
"Biosintrum in Oosterwolde: onderzoek naar exploitatie, organisatie en rol van de raad". Auteurs: Herbert ter Beek en Jan Doorakkers (Doorakkers Advies), 21 november 2021. Voor rapport zie hier.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen