Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Wat doen we, wat werkt & is het doelmatig?
De rekenkamercommissie van de gemeente Vlissingen heeft het initiatief genomen in kaart te brengen hoe de gemeente de lokale economie stimuleert en of een en ander effectief en doelmatig is. In het onderzoek is speciale aandacht voor de betrokkenheid van de gemeenteraad. Er is in beeld gebracht hoe de raad wordt geïnformeerd en welke vragen vanuit de raad worden geformuleerd om inhoud te geven aan de controlerende functie. Toetspunten zijn verder samenhang en consistentie in het beleid, inzicht in de kosten en baten en de planmatigheid van het beleid. 

Focus op detailhandel en binnenstad
Vanwege de breedte van het economisch stimuleringsbeleid, is gekozen voor een accent op detailhandel en binnenstad. Het onderzoek kan dan bijdragen aan de voor begin 2012 voorziene actualisatie van het detailhandelsbeleid. 

Onderzoeksgegevens
"Vlissingen, economisch bekeken. Wat doen we, wat werkt & is het doelmatig"?". Auteurs: Herbert ter Beek (BEA) en Jaap Broer (Decisio). De griffie van de gemeente heeft het initiatief genomen om met de raad te bezien hoe de aanbevelingen kunnen worden opgepakt. Het rapport is openbaar, zie pdf of klik hier.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen