Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Van bedrijfsplan naar implementatieplan...
Op 31 maart 2012 is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Amfors het Bedrijfsplan 2012-2018 vastgesteld voor de periode tot en met 2015. BEA heeft Amfors ondersteund bij het gestructureerd uitwerken van de in dit plan opgenomen ambities in de vorm van een 'Roadmap 2015'. Het implementatieplan is vormgegeven langs zes sporen: snoeien & groeien, reorganisatie en personele aspecten, kostenbesparing en efficiency, commerciële slagkracht en samenwerking, governance en verkenning van een drietal kansen voor nieuwe bedrijvigheid.

... intern houvast bieden, extern voortgang communiceren
Deze zes sporen zijn op uniforme wijze uitgewerkt, gebruik makend van de volgende 'w-vragen': wat willen we bereiken?, wat moet daarvoor worden gedaan?, wie doet dan wat? en wat levert het naar verwachting op maatschappelijk en financieel? De te verkennen kansen zijn gericht op dagbesteding, detachering en re-integratiewerkzaamheden.

Onderzoeksgegevens
"Roadmap 2015, implementatieplan Amfors 2012 t/m 2015", externe versie AVA. Auteur: Herbert ter Beek (BEA), 2 november 2012.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen