Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Huidige meerwaarde in beeld brengen...
De gemeente Den Helder en de Koninklijke Marine werken intensief samen. Bijvoorbeeld op het terrein van de brandweerzorg, bij de realisatie van het zwembad Heersdiep, op ruimtelijk-economisch terrein en via de NV Port of Den Helder. Voor de Rekenkamercommissie Den Helder onderzocht BEA de doeltreffendheid en doelmatigheid van de samenwerking. In het bijzonder is gekeken naar de businesscases voor de samenwerking rondom het zwembad en bij de brandweerzorg. 

... en nieuwe kansen voor samenwerking verkennen
In het onderzoek is niet alleen terug gekeken. Het onderzoek is ook benut om kansen voor nieuwe samenwerking te inventariseren en succesvoorwaarden voor samenwerking te benoemen. Verder is de rol van de gemeenteraad bij de samenwerking onderzocht. Met raadsleden heeft een sessie plaatsgevonden en er is een enquête uitgezet. 

Onderzoeksgegevens
"In zee met de marine: evaluatie samenwerking gemeente Den Helder & Koninklijke Marine". Auteurs: Herbert ter Beek (BEA) en Jaap Broer (Decisio), augustus 2015. Het rapport is openbaar en hier te downloaden.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen