Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Naar een nieuwe marktordening...
De gemeente Amsterdam staat voor de opgave in haar beleid ten aanzien van speelautomatenhallen recht te doen aan een uitspraak van de Raad van State. Kern van de uitspraak is dat een transparant verdeelsysteem vereist is waarin iedereen kan meedingen naar een schaarse vergunning. Het huidige stelsel van vergunningen voor onbepaalde tijd moet plaatsmaken voor een stelsel met vergunningen voor bepaalde tijd.

... duur vergunning en overgangstermijn

In opdracht van de gemeente Amsterdam en met betrokkenheid van de exploitanten onderzocht BEA wat een passende overgangstermijn is en wat een passende duur van de nieuwe vergunningen is. Zowel overgangstermijn als vergunningsduur dienen mede gebaseerd te worden op de terugverdientijd op gepleegde investeringen. Het onderzoek bevat een uitgebreide analyse van de exploitatie van speelhallen en de daarbij relevante trends en ontwikkelingen.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Gokken met beleid. Overgangsperiode en vergunningsduur voor speelautomatenhallen", 12 juni 2020. Auteurs: Herbert ter Beek (BEA) en Michiel Langman (Langman Economen). Klik hier voor het eindrapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen