Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Terugkijken op triple helix-samenwerking...
De rekenkamercommissies van Bernheze, Boxtel en Meijerijstad onderzoeken de regionale samenwerking in Noordoost-Brabant. De samenwerking kent als centraal thema AgriFood. De gemeenten in de regio, de waterschappen, het bedrijfsleven en het onderwijs werken samen om de regio met dit thema beter op de kaart te zetten. In de evaluatie staan drie kernvragen centraal: (1) wat is het?, (2) wat levert het op? en (3) hoe is de sturing op de samenwerking georganiseerd.

... en evaluatie benutten voor nieuwe Strategische Agenda
BEA ondersteunt de RKC's met name bij vraag 2 ten aanzien van het rendement van de opgezette initiatieven. De focus ligt daarbij op de programmalijnen 'innovatie' en 'basics'. De evaluatie heeft als basis de in 2014. opgestelde Strategische Agenda. De uitkomsten van de evaluatie worden benut als input voor de nieuwe samenwerkingsagenda die start in 2020.

Onderzoeksgegevens
Het onderzoek is gestart in december 2018. Het eindrapport is mei 2019 opgeleverd. Zie hier voor het hoofdrapport en hier voor bijlagenrapport met caseuitwerkingen.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen