Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Construeer scenario's en raam effecten…
RadarAdvies heeft van de directie van IW4 de vraag gekregen te ondersteunen bij het uitwerken van toekomstscenario's. Aanleiding vormt de komst van de Participatiewet en de noodzaak 'meer te doen met minder' geld. Herbert ter Beek heeft namens BEA geparticipeerd in het Radar-projectteam onder leiding van Anton Revenboer, met name bij de financiële uitwerking van de scenario's.

… onderzoek mogelijkheden financieel nul-resultaat
De scenario's zijn uitgewerkt langs drie dimensies: de breedte van het takenpakket dat IW4 mag oppakken van de aangesloten gemeenten, de geografische schaal van werken en eventuele samenwerking met andere sociale werkvoorzieningsbedrijven en de vraag of een financieel nul-resultaat haalbaar is. De scenario's zijn inhoudelijk uitgewerkt in nauw overleg met het MT van IW4 en mede op basis van gesprekken met de aangesloten gemeenten, met behoud van de professionele onafhankelijkheid van de onderzoekers.

Onderzoeksgegevens
Titel: “Berekend op de toekomst, scenariostudie IW4: rendement, synergie en kosten”, 31 januari 2014. Auteurs: Anton Revenboer (RadarAdvies) en Herbert ter Beek (BEA).

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen