Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Oplopende leegstand, maar wel perspectief...
Kantorenlocatie Kronenburg in Amstelveen op de grens met Amsterdam-Zuid kampt met leegstand. De Initiatiefgroep Kronenburg van eigenaren, huurders, gemeente en Kamer van Koophandel werkt langs twee sporen aan nieuw perspectief. Spoor 1 betreft ruimtelijk-fysieke aspecten; spoor 2 het verkennen van de voorwaarden voor doorontwikkeling als kantorenlocatie. BEA heeft voor de KvK spoor 2 uitgewerkt. 

... vier kansen voor doorontwikkeling
Conclusie is dat ondanks een krimpende kantorenmarkt Kronenburg specifieke kwaliteiten heeft als basis voor een doorstart. Vier kansen zijn uitgewerkt in een Plan van Aanpak. Herstel van het parkachtige karakter levert een Unique Selling Point in de regio. Daarnaast kan de relatie met Campus Uilenstede worden versterkt. Boven alles moet Kronenburg 'spannender' worden, met horeca en hotel. Tot slot is de Zuidas nabij, maar zijn de huren gunstiger. Stakeholders investeren nu samen in een nieuw marktconcept.

Onderzoeksgegevens
"Kansen voor Kronenburg: toekomstperspectief en Plan van Aanpak". Auteur: Herbert ter Beek (BEA), september 2013. Voor rapport klik hier.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen