Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Welk instrument rendeert voor welke doelgroep(en)?
De gemeente Zaanstad beschikt over relatief goed inzicht in de afstand tot werk van werkzoekenden en de belangrijkste oorzaken bij het niet aan werk kunnen komen. Voor maar een klein deel is het niet kunnen verdienen van het wettelijk minimumloon de reden van werkloosheid. Veel vaker schort het aan werknemersvaardigheden en zijn er bijkomende sociale problemen. Het blijkt dat driekwart van alle werkzoekenden (minstens) één trede op de participatieladder kan stijgen. Voor mensen op trede 3 van de participatieladder blijkt een relatief groot deel in beginsel bemiddelbaar naar werk.

Focus zorgvuldig kiezen
De omvang van het participatiebudget dwingt de gemeente keuzes te maken welke doelgroep te bedienen en hoe. Een verschuiving van de meer zelfredzame mensen naar mensen die zonder steun geen baan vinden, is wenselijk omdat de inzet dan een hogere netto-effectiviteit genereert. De businesscase nieuw beschut is sterk afhankelijk van de loonwaarde van de cliënt en de hoogte van de te besparen uitkering.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Wat te doen met vijf miljoen? Verkenning businesscases programma Participatie", 5 juli 2016. Auteur: Herbert ter Beek. Het rapport is vertrouwelijk.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen