Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Doorrekening toekomstscenarios rondom WWNV
In nauwe samenwerking met betrokken ambtenaren van de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Valkenswaard, Waalre, Heeze-Leende en Cranendonck, is in de periode van december 2011 tot en met februari 2012 gewerkt aan het financieel uitwerken van een viertal toekomstscenario's rondom de Wet werken naar vermogen (WWNV).

Validering aannames en toetsing ramingen
De financiële uitwerking is verricht met behulp van een door Ernst & Young geconstrueerd rekenmodel. Voor de te maken doorrekening is van belang dat onderbouwde aannames worden gemaakt ten aanzien van de omvang van de WWNV-doelgroep, de mogelijke 'loonwaarde' daarvan en de effectiviteit van re-integratiewerkzaamheden in termen van uitstroom naar werk. Daarbij wordt in lijn met de WWNV uitgegaan van de inzet van het instrument van loondispensatie. In de scenario's is verder onderscheid gemaakt naar een situatie met en zonder uitbesteding.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Samenwerken naar vermogen: financiële effecten WWNV", 28 februari 2012. Auteurs: Herbert ter Beek (BEA) in samenwerking met Anton Revenboer en Jan Willem Pauw (Ernst & Young). Het rapport is vertrouwelijk.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen