Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Meer kwaliteit, diversiteit en beleving...
In de eerste maanden van 2016 heeft BEA in opdracht van de gemeente Helmond een onderlegger gemaakt voor de later vastgestelde centrumvisie. De vorige visie stamde uit 2001 en is net als het Masterplan voor het centrum van 2005 achterhaald. De economische crisis is ook Helmond niet voorbijgegaan, waardoor ambities moeten worden bijgesteld. Daarnaast zijn er structurele ontwikkelingen zoals internetwinkelen en veranderend consumentengedrag die vragen om actualisering.

... met oog op kansen voor straks
De position paper onderbouwt dat het meer zin heeft te richten op het versterken van al aanwezige kwaliteit dan op verhelpen van ook aanwezige minpunten. De barrièrewerking van de Kasteeltraverse valt mee en die van de Spoorzone is nog minder knellend. Wel is er sprake van een groot centrumgebied, zodat concentratie wenselijk is. Daarnaast is meer wonen in het centrum wenselijk, voor levendigheid en koopkracht. Vergroening hoort daar logischerwijs bij, waarbij Havenpark een sleutelproject kan zijn.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Position paper centrumvisie Helmond: naar meer kwaliteit, diversiteit en beleving", 13 april 2016. Auteur: Herbert ter Beek. Zie: rapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen