Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Quickscan van 14 binnensteden...
In opdracht van Fontys Hogescholen en als onderdeel van het RAAK/SIA-traject 'de ondernemende binnenstad', voerde BEA een quickscan uit van de voortgang die Brabantse binnensteden boeken bij hun inzet de binnenstad nog ondernemender te maken. Het blijkt dat zowel de grote B5-gemeenten als de Midsize Brabant-gemeenten vrijwel allemaal intensief werken aan een krachtiger en dus meer ondernemende binnenstad. De manier waarop verschilt. In veel binnensteden zijn er ondernemersfondsen of Bedrijven Investeringszones (BIZ). Budgettaire omvang en focus variëren sterk.

... duidelijke trends en ontwikkeling zichtbaar
De quickscan laat zien dat inhoud en uitvoering van binnenstadsbeleid veranderen. De focus op detailhandel maakt bijna overal plaats voor integrale visievorming, budget besteden wordt meer investeren, toelatingsplanologie maakt zeer geleidelijk plaats voor uitnodigingsplanologie en de overheid werkt steeds meer samen met private partners vanuit het idee dat zo alleen de binnenstad verder geholpen kan worden. 

Onderzoeksgegevens
"De ondernemende binnenstad: quickscan organisatiekracht Brabantse binnensteden", 22 december 2018. Auteur: Herbert ter Beek.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen