Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Zijn er publieke belangen te borgen...
De eerste kernvraag in dit strategische onderzoek naar de gewenste relatie van de gemeente met het energiebedrijf ENECO is of er publieke belangen zijn die overheidsinvloed rechtvaardigen. Deze vraag is relatief snel te beantwoorden. Zowel milieubelangen als de wens om consumenten te beschermen tegen misbruik van marktmacht vragen om overheidsinvloed. 

... zo ja, moet de gemeente dat doen?
Indien sprake is van gedegen toezicht, is de gemeente niet nodig om consumentenbelangen te verdedigen tegen (misbruik van) monopolistische marktmacht. En met een adequate nationale en Europese milieuwetgeving, lijken ook de meeste milieuargumenten die pleiten vóór overheidsaandeelhouderschap aan kracht te verliezen. Bij het maken van de keuze om als gemeente al dan niet aandeelhouder te blijven, speelt het vertrouwen in toezicht en wet- en regelgeving dan ook een belangrijke rol. 

Onderzoeksgegevens
Titel: "Energiebedrijf ENECO en het belang van Den Haag", september 2000. Auteurs: Herbert ter Beek, Wim Schotman en Dries Zielhuis (Ernst & Young Consulting).

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen