Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Keuze schaal van uitvoering en publieke of private karakter...
Het onderzoek is gericht op vier  toekomstscenario's voor de backoffice-taken op het gebied van Jeugdwet en Wmo. In scenario 1 voeren de drie gemeenten deze taken zelf uit. In scenario 2 voeren zij de backoffice-taken samen uit, waarbij dit kan in dee variant van het oprichten van een nieuwe organisatie of in een variant waarbij één van de gemeenten deze taken oppakt ook voor de andere twee gemeenten. Daarnaast is het mogelijk de taken uit te besteden aan publieke partners (scenario 3) of in te kopen op 'de markt' (scenario 4). Een mogelijke publieke partner is de gemeente Maastricht.

... voorkeursscenario hangt af van ambitieniveau
Het onderzoek laat zien dat het best passende toekomstscenario afhankelijk is van de ambities van de gemeenten. Het gaat dan met name om de vraag of gemeenten 'alleen' organisatorische knelpunen willen verhelpen of door samenwerking ook willen investeren in een backoffice die meer sturingsinformatie genereert. Samenwerking is dan wenselijk. 

Onderzoeksgegevens
Titel: "Samenwerking backoffices Wmo en Jeugdhulp: adviesrapport voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals", 8 juli 2017. Auteurs: Herbert ter Beek en Johan Kruip (RadarAdvies).

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen