Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Zorgelijke financiën aanleiding voor onderzoek...
De financiële positie van Pantar is in 2014 frequent onderwerp van gesprek tussen het SW-bedrijf en de belangrijkste aandeelhouder in casu de gemeente Amsterdam. Met name de liquiditeit en de financiële effecten van de Participatiewet zijn punten van zorg. Besloten is in 2015 onderzoek te laten verrichten naar de financiële positie in relatie tot de uitdagingen en politieke wensen waar Pantar voor staat. BDO heeft dit onderzoek uitgevoerd in de periode maart tot juni 2015.

… advies over financiën en governance
Namens BEA heeft Herbert ter Beek in het BDO-projectteam onder leiding van Jaap Kleijwegt geparticipeerd. De inbreng was met name gericht op het analyseren van de huidige financiële positie en het kritisch toetsen van het meerjarenperspectief. De rapportage bevat een analyse van de 'knoppen waaraan gedraaid kan worden', als basis voor advisering over verbetering van het meerjarenperspectief van Pantar.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Rapportage onderzoek financiën en governance Sociale Werkvoorziening Amsterdam", definitieve versie 23 juni 2015. Auteurs: Jaap Kleijwegt en Frank van der Lee (BDO) en Herbert ter Beek (BEA). Klik hier voor het rapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen