Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Uitlegbaarheid, prikkels en relatie met kosten...
In opdracht van het ministerie van BZK heeft bureau AEF in april 2020 advies uitgebracht over een nieuw verdeelmodel voor het sociaal domein. BEA heeft voor vier gemeenten in Midden-Holland een second opinion uitgevoerd op het voorgestelde nieuwe verdeelmodel. Belangrijke toetsingscriteria betreffen de uitlegbaarheid van het nieuwe model, de prikkels die het model bevat en de mate waarin daarin opgenomen verdeelmaatstaven de belangrijkste 'kostendrijvers' weerspiegelen. 

... belangrijke weeffouten
Het onderzoek levert op dat het verdeelmodel de centrumfunctie (klantenpotentieel regionaal) te belangrijk maakt. Deze maatstaf is toepasbaar op een cluster als culturele voorzieningen maar niet op sociale basisvoorzieningen of Wmo. Gemeenten zonder centrumfunctie maar met sociale problemen missen hierdoor onterecht inkomsten. De second opinion laat verder zien dat het nieuwe verdeelmodel belangrijke methodologische tekortkomingen kent.

Onderzoeksgegevens
"Nieuw verdeelmodel sociaal domein: second opinion". Auteurs: Herbert ter Beek (BEA) en Michiel Langman (Affect Strategie en Economie), 30 september 2020. Voor rapport zie hier.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen