Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Een nieuw cultureel hart...
In opdracht van de gemeente Den Haag zijn de kosten en baten onderzocht van de plannen voor een Internationaal Cultuurforum Spui. Met de concentratie op één plek in Den Haag van het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater, de Gastprogrammering en het Koninklijk Conservatorium en tegelijk de buitenruimte van het Spuiplein en het gebied rondom de Nieuwe Kerk aan te pakken, ontstaat een cultureel hart met internationale uitstraling. 

... voor Den Haag
In het onderzoek zijn de maatschappelijke baten in de vorm van meer bezoekers en daarmee hogere bestedingen en de waardestijging van vastgoed in beeld gebracht en afgezet tegen de kosten. Enkele effecten zijn vooral kwalitatief belicht. Dit betreft het effect op de kans dat Den Haag Culturele Hoofdstad van Europa wordt in 2018 en een toegenomen aantrekkelijkheid van de stad als vestigingsplaats voor internationale bedrijven en instellingen.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Kosten en baten Internationaal Cultuurforum Spui", augustus 2010. Auteurs: Herbert ter Beek, Dorien Blikman, Piet Hein de Porto en Kees van Ommeren (Decisio). Zie pdf voor hoofdrapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen