Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Gemeente en Koninklijke Marine werken al veel samen...
De gemeente Den Helder en de Koninklijke Marine werken intensief samen. Bijvoorbeeld op het terrein van de brandweerzorg, bij de realisatie van het zwembad Heersdiep, op ruimtelijk-economisch terrein en via de NV Port of Den Helder. Voor de Rekenkamercommissie Den Helder onderzocht BEA de doeltreffendheid en doelmatigheid van de samenwerking. In het bijzonder is daarbij gekeken naar twee cases, te weten de samenwerking rondom het zwembad Heersdiep en bij de brandweerzorg. 

... maar kan het beter en zijn er nieuwe kansen?
In het onderzoek is niet alleen teruggekeken naar hoe de samenwerking verloopt. De RKC Den Helder wenst nadrukkelijk ook te inventariseren of er nieuwe terreinen zijn waarop samenwerking kan lonen en of bestaande samenwerkings-relaties verder geïntensiveerd kunnen worden. Ook wordt bezien of de gemeenteraad voldoende betrokken is bij de samenwerkingsprojecten.

Onderzoeksgegevens
"In zee met de marine: evaluatie samenwerking gemeente & Koninklijke Marine". Auteurs: Herbert ter Beek (BEA) en Jaap Broer (Decisio). Datum: 13 augustus 2015. Voor rapport, zie hier.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen