Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Second opinion voor gemeenteraad...
De gemeente Leidschendam-Voorburg is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling Avalex. Avalex richt zich op afvalinzameling en reinigingstaken. Avalex is landelijk een middelgrote speler op de afvalmarkt. Recent kende het bedrijf financiële problemen en er is discussie over de wijze van aansturing door en verantwoording aan de aangesloten gemeenten. PWC Advisory heeft het bestuur van Avalex geadviseerd over het best passende governancemodel. In opdracht van de gemeenterad van Leidschendam-Voorburg voorzag BEA het advies van een second opinion. 

... aanscherping van beleid
De second opinion heeft bijgedragen aan het inzicht van bij Avalex aangesloten gemeenten dat de rechtsvorm niet het meest bepalend is voor het presteren van het bedrijf. Minstens zo belangrijk zijn verbetering van aansturing met DVO's en harmonisatie van beleid. 

Onderzoeksgegevens
"Second opinion onderzoek Avalex: governancemodellen en businesscase". Auteurs: Herbert ter Beek (BEA), Paul de Bruin en Marten Boels (IPR Normag), oktober 2013. Zie rapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen