Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Het economisch belang van de sector
De Nederlandse biersector is sector die internationaal meetelt en die in Nederland zowel direct als met name ook indirect belangrijk is voor de economie. Als door de overheid een maatregel wordt genomen die deze sector treft, dan is het goed om de effecten in kaart te brengen en ook om te zien of deze maatregel 'werkt'.

Raken maatregelen de beoogde doelgroepen?
Het onderzoek onderbouwt dat een verhoging van accijnzen op bier belangrijke negatieve gevolgen heeft voor de Nederlandse brouwers. Tegelijkertijd is niet plausibel dat de doelgroepen van het alcoholbeleid zich veel aantrekken van een hogere prijs van bier. Jongeren drinken vaak uit de koelkast van de ouders en mensen met een problematische consumptie switchen eenvoudig naar een andere alcoholhoudende drank.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Accijnsverhogingen op bier: de kater komt later", augustus 2008. Auteurs: Herbert ter Beek en Pauline Poel (Regioplan) en Walter de Wit (Ernst & Young). Zie pdf-icoon.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen