Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Hoe zijn problemen ontstaan en hoe lossen we ze op?
Het Sportiom Sport- en Recreatiecluster in Den Bosch is gerealiseerd op basis van publiek-private samenwerking tussen de gemeente en een private partner. Omdat de aanvankelijk verwachte bezoekersaantallen niet gehaald worden en niet volledig duidelijk was welke partij waartoe verplicht was, is dit dossier in opdracht van de gemeenteraad grondig onderzocht. De focus was tweeledig: enerzijds in beeld brengen hoe het probleem heeft kunnen ontstaan en daarnaast ook advies geven over de vraag waar de gemeente toe verplicht is en hoe de problemen opgelost kunnen worden. 

Procesmatig, juridisch en financieel
Voor het onderzoek is juridische, financiële en beleidsmatige onderzoekscapaciteit ingezet. Onder meer is het volledige besluitvormingsproces rondom de start van Sportiom gedetailleerd in beeld gebracht en ook de correspondentie in de latere jaren tussen gemeente en private partner. 

Onderzoeksgegevens
"Onderzoek Sportiom". Auteurs: Herbert ter Beek (Regioplan), Huib van Olden (Holland Van Gijzen) en Jankhim Han (Ernst & Young Accountants), september 2004.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen