Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Problemen op de markt voor particulieren
Wie de ramen van zijn woning wil laten wassen door een glazenwasser, heeft in veel gevallen niet of nauwelijks een keus. In veel wijken is maar één glazenwasser actief. Aan de ene kant is dit efficiënt, omdat een glazenwasser dan niet van 'hot naar her' door een stad hoeft te rijden op zoek naar klanten, maar aaneengesloten blokken kan afwerken. Aan de andere kant zijn er signalen dat in met name grote nieuwbouwwijken sprake is van het verdelen van markten. Er heerst een 'erecode': je komt als glazenwasser niet in het gebied van je collega.

Werken aan structurele oplossingen
Het onderzoek is voor HBA en de branchevereniging OSB mede de basis voor een integrale aanpak van misstanden. Sleutelwoorden in de gekozen aanpak zijn handhaving, voorlichting en professionalisering.

Onderzoeksgegevens
Titel: "De werking van de markt voor glazenwassen: naar een beter imago en gezonde concurrentie", juni 2009. Auteurs: Herbert ter Beek, Lars Heuts en Pauline Poel (Regioplan). Zie: rapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen