Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Quickscan binnenstadsplannen en retailvisies...
In opdracht van Platform31 bracht BEA in beeld hoe de G32 omgaan met hun binnenstad. Kernvragen zijn: Welke impact hebben economische crisis en opkomst van internetwinkelen? Hoe integraal is de planvorming? Hoeveel ruimte is er letterlijk en figuurlijk voor andere functies dan winkelen? Welke aanpakken hanteren gemeenten, welke speerpunten kiezen zij en zijn zij daarbij innovatief?

... profileren, concentreren & organiseren
Op basis van casestudies van 26 van de 36 G32-gemeenten wordt vastgesteld dat het planoptimisme van voor de crisis is verdwenen. Het winkeloppervlak krimpt echter nog niet. Transformatie van randen van het kernwinkelgebied is echter onvermijdelijk. Positief daarbij is dat juist daar kansen liggen op de gewenste profilering van binnensteden en toevoeging van belevingswaarde. De studie bevat diverse voorbeelden van steden die er juist daar in slagen winkels, horeca, cultuur en ambachten op een wervende manier te mengen. 

Onderzoeksgegevens
Titel: "De binnenstad als buitenkans: profileren, concentreren & organiseren", december 2014. Auteur: Herbert ter Beek (BEA). Zie pdf of Platform31-website voor rapport en presentatie.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen