Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Oplopende leegstand, maar wel perspectief...
De kantorenlocatie Kronenburg in Amstelveen op de grens met Amsterdam-Zuid kampt met oplopende leegstand. De Initiatiefgroep Kronenburg van eigenaren, huurders, gemeente en Kamer van Koophandel werkt langs twee sporen aan nieuw perspectief. Spoor 1 betreft ruimtelijk-fysieke aspecten; spoor 2 het verkennen van de voorwaarden voor doorontwikkeling als kantorenlocatie. BEA heeft voor de KvK spoor 2 uitgewerkt.

... vier kansen voor doorontwikkeling
Hoofdconclusie is dat ondanks een krimpende kantorenmarkt Kronenburg specifiek kwaliteiten heeft die de basis kunnen vormen voor een doorstart. Vier kansen zijn uitgewerkt in een integraal Plan van Aanpak. Herstel van het parkachtige karakter levert een Unique Selling Point in de regio. Daarnaast kan de relatie met Campus Uilenstede worden versterkt. Boven alles moet Kronenburg 'spannender' worden, met horeca en hotel. Tot slot is de Zuidas nabij, maar zijn de huren veel gunstiger.

Onderzoeksgegevens
"Kansen voor Kronenburg: toekomstperspectief en Plan van Aanpak". Auteur: Herbert ter Beek (BEA), september 2013.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen