Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Analyse van oplopende financiële tekorten...
Met als aanleiding oplopende financiële tekorten bij SW-bedrijf Synergon en daardoor toenemende gemeentelijke bijdragen, hebben de gemeenten Oldambt, Pekela en Bellingwedde RadarAdvies gevraagd de oorzaken van de problemen te onderzoeken en te adviseren over de mogelijkheden van een beter financieel resultaat. Ten behoeve van het uit te brengen advies, zijn bedrijfsvoering en financiën van Synergon doorgelicht. Andere belangrijke onderzoeksaspecten betroffen de governance en personele aspecten.

... advies over verbetering resultaat en governance
Het onderzoek is in een kort tijdsbestek van minder dan twee maanden uitgevoerd. RadarAdvies heeft een multidisciplinair team ingezet, om de diepgang en kwaliteit van het onderzoek te borgen ondanks de korte doorlooptijd. Als onderdeel van dit team heeft BEA de financiën en bedrijfsvoering onderzocht, zowel op het niveau van het bedrijf als de belangrijkste PMC's.

Onderzoeksgegevens
Titel: “Sturen op resultaat: onderzoek en advies Synergon”, 18 maart 2015. Auteurs: Anton Revenboer, Hannie Dekker, Lieske van der Torre en Merle Verdegaal (RadarAdvies) en Herbert ter Beek (BEA). Het rapport is openbaar.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen