Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Uitbesteden werk naar lagelonenlanden
Uit het onderzoek blijkt dat niet alle ICT-activiteiten in aanmerking komen voor offshoring. Voor een deel van de ICT-werkzaamheden geldt dat intensieve en bij voorkeur face-to-face afstemming belangrijk is. Daarnaast moeten sowieso taalproblemen en culturele barrières niet worden onderschat. Offshoring is verder alleen interessant als het gaat om activiteiten met een zekere kritische massa.

Er blijft perspectief voor Nederland
Op macroniveau lijken de negatieve effecten van offshoring op de werkgelegenheid in de ICT beperkt te blijven. De sector groeit over de langere termijn bezien dermate sterk, dat het fenomeen offshoring waarschijnlijk alleen tot een demping van de groei van benodigde werknemers in Nederland leidt. Verder heeft Nederland er ook baat bij dat hier gevestigde bedrijven gebruik maken van de mogelijkheden van offshoring. Alleen zo is de internationale concurrentie uiteindelijk vol te houden.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Offshoring in de Nederlandse ICT: grenzeloze kansen?", februari 2005. Auteurs: Herbert ter Beek, Helga Dekker, Jos Mevissen en Hans Weening (Regioplan). Zie: rapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen