Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Eisen aan en voorwaarden voor SSC's...
De invoering van Shared Service Centres moet zorgvuldig plaatsvinden, met aandacht voor zowel organisatorische als personele vraagstukken. Een SSC betekent niet alleen het 'in elkaar schuiven' van organisatieonderdelen, maar voor individuele medewerkers vaak ook een belangrijke verandering van hun taken. Om kostenbesparingen te realiseren, is standaardisatie en harmonisatie vereist, wat overigens ook positief kan uitwerken op de transparantie van de interne dienstverlening. 

... en inventarisatie van opgedane ervaringen
Voor het onderzoek is een enquête uitgezet onder leidinggevenden van ministeries, provincies en gemeenten op gebieden als ICT, Financiën, HRM en facilitaire zaken. Om ervaringen ook meer diepgaand in kaart te brengen, zijn enkele cases beschreven bij onder meer V&W, de gemeente Delft, Shell, Hogeschool Utrecht, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de hogeschool INHOLLAND. 

Onderzoeksgegevens
Titel: "Shared Service Centres bij de overheid: kansen en succesfactoren", november 2005. Auteurs: Herbert ter Beek, Mariëlle Jansen, Floor Langendijk (Regioplan).

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen