Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Indirecte uitvoeringskosten zijn nodig...
Het is onvermijdelijk dat voor de uitvoering van het grotestedenbeleid (GSB) kosten worden gemaakt ten behoeve van coördinatie en beleidsafstemming, informatievoorziening, planning en control en verantwoording. Als een gemeente een miljoen euro ontvangt, is het niet reëel te veronderstellen dat elke euro wordt besteed aan de daadwerkelijke uitvoering. 

... maar hoe hoog zijn ze en mogen ze zijn?
Op basis van een tiental casestudies is de bandbreedte in beeld gebracht waarbinnen de indirecte uitvoeringskosten als onderdeel van de totaal ontvangen middelen voor uitvoering zich bevinden. Daarnaast is meer normatief onderzocht of er een relatie is tussen de omvang van de indirecte uitvoeringskosten en het presteren van de gemeenten op de voor het GSB gehanteerde outputindicatoren. 

Onderzoeksgegevens
"Indirecte uitvoeringskosten en resultaten van GSB III: hoofdrapport en bijlagenrapport". Auteurs: Herbert ter Beek en Paul Wit (Regioplan). Datum: november 2007. Het rapport is vertrouwelijk.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen