Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Van "nee, tenzij"...
In een tijd dat veel ondernemers het moeilijk hebben en in het algemeen de wens is om belastingen en heffingen zoveel als mogelijk te verlagen, krijgt de introductie van een nieuwe verplichting voor ondernemers in eerste instantie niet overal de handen op elkaar. Bij de BID-heffing, bedoeld om collectieve investeringen door ondernemers te financieren uit een "vrijwillig opgelegde" heffing ligt dit anders. 

... naar "ja, mits"
Indien duidelijk is dat ondernemers niet betalen voor achterstallig onderhoud van de overheid, zij volledige zeggenschap hebben en houden over gezamenlijk bij elkaar gebrachte middelen en een BID-heffing voor een beperkte periode wordt opgelegd waarna kritische evaluatie volgt, is er kans dat ondernemers er toch mee instemmen. Het onderzoek is gebaseerd op 14 lokale cases en ervaringen in het buitenland. 

Onderzoeksgegevens
"Business Improvement Districts in Nederland: draagvlak, vormgeving en voorwaarden voor toepassing". Auteurs: Herbert ter Beek en Marco Mosselman (Regioplan), september 2006. Zie: rapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen