Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Méér en anders samenwerken...
De gemeenten in de noordelijke Bollenstreek werken op een groot aantal terrein al samen met elkaar of met andere gemeenten in de regio. Om een onderbouwde keuze te kunnen maken over het bestuurlijke perspectief van de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout, is de maximale potentie van samenwerking in beeld gebracht. Het gaat er daarbij dan niet alleen om op nog meer terreinen samen te werken, maar ook om de samenwerking minder vrijblijvend te maken. En ook om de huidige 'lappendeken' van samenwerkingsverbanden kritisch te bekijken. 

... als mogelijk toekomstperspectief
In het onderzoek wordt de potentie van samenwerking op een vijftal gemeentelijke "rollen" uitgewerkt. Daarnaast is gekeken naar de mate waarin samenwerking echt een duurzame oplossing voor knelpunten biedt, de termijn waarop de resultaten dan zichtbaar worden en ook naar de haalbaarheid van samenwerkingsopties. 

Onderzoeksgegevens
"Samenwerking Hillegom-Lisse-Noordwijkerhout". Auteurs: Eric Balemans (Ernst & Young) en Herbert ter Beek (Regioplan), maart 2009. Zie: rapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen