Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Inventarisatie mate van doelrealisatie...
Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) vervult belangrijke bovenlokale taken op het gebied van wonen, werken, groen, verkeer en infrastructuur en openbaar vervoer. Er is onderzocht wat de doelstellingen waren van de BRU over de periode 2007-2010 en in welke mate deze doelen bereikt zijn. Deze effectiviteitsanalyse is voorzien van een analyse van de mate waarin het BRU heeft bijgedragen aan het realiseren van deze doelen. Daarnaast is onderzocht is de democratische legitimatie van het BRU onderzocht. 

... en bijdrage van BRU nu en straks
De monitor levert bestuurders van het BRU en de daarin participerende gemeenten de basis voor een aanscherping van de na te streven doelen en een verdere verbetering van de wijze waarop het BRU met de gemeenten werkt aan versterking van de regio. Ook zijn nieuwe issues benoemd waarop een bovenlokale benadering meerwaarde heeft. 

Onderzoeksgegevens
"Monitor Regionale Agenda BRU: bouwstenen Regionale Agenda Nieuwe Stijl". Auteurs: Herbert ter Beek, Gerwin van der Meulen, Kees van Ommeren, Dorien Blikman (Decisio), 2 november 2009.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen