Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Inventarisatie van financiële stromen...
Nederland kent een groot aantal stimuleringsmaatregelen op het gebied van energieonderzoek. Daarnaast voeren verschillende publiek gefinancierde instellingen, zoals kennisinstituten en universiteiten, energieonderzoek uit. Om inzicht te krijgen in de omvang van de aan energieonderzoek bestede publieke middelen en de thema's waar het onderzoek zich op richt, laat Agentschap NL jaarlijks een monitor uitvoeren.

... en categorisering naar thema
In de monitor over 2009 worden de eerste tekenen zichtbaar van de InnovatieAgenda Energie. Het budget voor publiek gefinancierd energieonderzoek stijgt fors ten opzichte van 2008. Van het publiek gefinancierde energieonderzoek richt 70% zich op duurzame energie en energietransitie. Binnen de regelingen die onder EOS (Energie Onderzoek Subsidie) vallen, is energie-efficiëntie in de industrie en agrarische sector het belangrijkst en is er een grote stijging in de omvang van de zogenoemde demonstratieprojecten.

Onderzoeksgegevens
"Monitor van publiek gefinancierd energieonderzoek 2009". Auteurs: Menno de Pater, Herbert ter Beek (Decisio) en Joël van der Beek (Econovision), oktober 2010.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen