Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Begroting en jaarverslag benutten voor beleidscommunicatie
Het mensontwikkel- en re-integratiebedrijf Paswerk heeft de begroting 2013 anders ingericht dan in voorgaande jaren. Omdat de begroting één van de weinige momenten in het jaar is waarop het bedrijf zich presenteert aan een breder publiek, moet dit moment optimaal worden benut. De gedachte is dat een begroting weliswaar onvermijdelijk veel cijfers bevat, maar vooral een instrument is waarmee strategisch kan worden gecommuniceerd.

... financiële én maatschappelijke impact toelichten
BEA ondersteunde Paswerk bij de te maken omslag. De uitdaging was om de informatiebehoefte van de externe stakeholders te matchen met de via de begroting te verstrekken informatie. Editie 2013 van de begroting gaat daarom uitgebreider dan voorheen in op maatschappelijke doelen en de bijdrage van Paswerk daaraan.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Begroting 2013, Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland h/o Paswerk", 7 september 2012. Redactie en inhoudelijke betrokkenheid Herbert ter Beek (BEA) i.s.m. Cees Boon en Wouter Mooijekind (Paswerk). Zie pdf. Inmiddels is ook editie 2014 gereed.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen