Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Fontys Hogescholen heeft met de Technische Universiteit Eindhoven in 2018 verkennend onderzoek verricht naar de toekomst van ateliergebouwen en broedplaatsen. BEA ondersteunt Fontys momenteel

Fontys Hogescholen heeft met de Technische Universiteit Eindhoven in 2018 verkennend onderzoek verricht naar de toekomst van ateliergebouwen en broedplaatsen. BEA ondersteunt Fontys momenteel

met het opstellen van een onderzoeksvoorstel voor de regeling 'RAAK publiek' van Regieorgaan SIA. De regeling bevordert de samenwerking tussen hbo's en professionals werkzaam in de publieke sector.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen